REGELGEVING

RTH – Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. Je stapt rechtstreeks naar de vergunde zorgaanbieder.

RTH-begeleiding is per kalenderjaar beperkt tot 51 ambulante begeleidingen of 36 mobiele begeleidingen.
Een contact kost 6,27 euro (jaarlijks geïndexeerd). Er kan mogelijk rekening gehouden worden met bijzondere financiële omstandigheden.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

 

PVF – Persoonsvolgende Financiering met een Persoonsvolgend Budget

Met de invoering van de Persoonsvolgende Financiering wordt de financiering van zorg en ondersteuning meer vraaggestuurd en op maat gemaakt. De middelen worden direct gekoppeld aan de persoon met een handicap en niet meer aan de zorgaanbieder.

Iedereen heeft recht om zijn/haar ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. En die ondersteuning zal er niet voor iedereen hetzelfde uitzien.

Onze ambitie is om zorggarantie te bieden voor de personen met de grootste ondersteuningsnood.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee een meerderjarige persoon met een handicap zorg en ondersteuning kan inkopen binnen zijn eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet aangevraagd worden.

Voor uitgebreide regelgeving omtrent Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Persoonsvolgende Financiering (PVF) verwijzen wij je graag door naar de website van VAPH.

www.vaph.be

Meld u vandaag nog aan als Cliënt!

Samen sterk in ondersteuning