STEUN ONS
Jaarlijks organiseren wij een aantal (vrijetijd)activiteiten voor onze cliënten.
Jammer genoeg loopt de kostprijs daarvan al gauw hoog op…
Om de deelnameprijs zo laag mogelijk te houden, organiseren wij een eetfestijn of nemen wij bijvoorbeeld deel aan Music For Life. De opbrengst geeft ons wat extra financiële ademruimte.

Doorheen het jaar is elke vorm van steun meer dan welkom om onze cliënten dat tikkeltje extra te kunnen aanbieden!

1) Giften

Giften kunnen overgeschreven worden op rekeningnummer: BE02 0012 0866 2840

2) Sponsoring

Ieder jaar organiseren wij ons eetfestijn. Samen met helpende cliënten en vrijwilligers is dit telkens een groot succes. Bent u geïnteresseerd om ons eetfestijn op één of andere manier te sponsoren?

Neem dan zeker contact met ons op via info@wonozo.be

3) Schenkingen of legaten

Er zijn 2 soorten schenkingen:

  • Schenking van hand tot hand: je kan geld, juwelen, kunstwerken, enz. schenken aan WONOzo!.
    Voor dit soort schenkingen betaal je geen belasting.
  • Schenking bij notariële akte betreft de schenking van onroerende goederen en kan alleen bij notariële akte geschieden. In dit geval worden de schenkingsrechten betaald door WONOzo!

Een interessante techniek om een schenking te doen is het opmaken van een duolegaat. Een duolegaat wordt bij opmaak van het testament beschreven en krijgt zijn uitwerking na overlijden. De techniek bestaat erin dat familieleden of derden aan wie geschonken wordt, een gelijkaardige of grotere som kunnen ontvangen omdat u tegelijk ook een stuk van het vermogen aan het goede doel schenkt. Het goede doel is namelijk verplicht alle successierechten van de familieleden of derden aan wie u schenkt, te betalen.

Het duo-legaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op, al was het maar omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een goed doel zoals WONOzo te schenken, raadpleeg dan altijd eerst een notaris en laat de berekening maken voor uw specifieke situatie.

Het is ook mogelijk schenkingen te doen via trooper.

“OOK ALS JE ER NIET MEER BENT, KAN JE NOG MEER BETEKENEN DAN JE DENKT.

NEEM EEN GOED DOEL ZOALS WONOzo! OP IN JE TESTAMENT”

Meld u vandaag nog aan als Cliënt!

Samen sterk in ondersteuning