Posted on / by sofie / in Beleid, WONOzo

WONOzo! versoepelt vanaf 18 mei corona-maatregelen

Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de infonota van het VAPH met betrekking tot de doorstart van diensten die ambulante/mobiele begeleidingen en begeleid werk aanbieden, breiden wij onze werking en dienstverlening vanaf 18 mei -geleidelijk verder- uit.

Wij willen in de eerste plaats de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers, cliënten, vrijwilligers en buddy’s beschermen.
Daarom nemen wij volgende maatregelen :

  • Kennismakings-en selectiegesprekken worden terug opgestart (voorlopig kiezen wij er voor om dit alleen op de dienst te doen)
  • Ondersteuning op afstand krijgt de voorkeur. Dus indien mogelijk kiezen wij in de eerste plaats voor telefonisch contact, mail of beeldbellen via StarLeaf.
  • Ambulante en mobiele bezoeken zijn terug mogelijk mits het volgen van een aantal strikte afspraken en het toepassen van de nodige beschermingsmaatregelen

Wat zijn precies die strikte afspraken als je een face-to-face contact wil met je begeleider?

WONOzo! opteert voor een gesprek op de dienst (ambulante begeleiding), mits het toepassen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Is het niet mogelijk om naar de dienst te komen, dan is een mobiele begeleiding mogelijk als de beschermingsmaatregelen kunnen nageleefd worden.

Als dit niet mogelijk is in de woon-en leefruimte van de cliënt dan moeten veilige alternatieven gezocht worden zoals raam-en deurcontacten, stoepgesprekken, gesprek in de tuin, wandeling,…

Zowel bij ambulante als mobiele begeleidingen worden strikte beschermingsmaatregelen in acht genomen. Deze houden in :

  • Zowel cliënt als begeleider dragen een mondmasker. Cliënt zorgt voor zijn eigen mondmasker!
  • Er moet 1,5 meter afstand kunnen gehouden worden
  • Zowel cliënt als begeleider ontsmetten de handen voor en na het gesprek
  • Zowel cliënt als begeleider mogen geen symptomen vertonen

Voor begeleid werken volgen wij de afspraken zoals die door het Werkburo Oost-Vlaanderen zijn uitgewerkt.

Alle uitstappen, activiteiten, groepsbegeleidingen en vervoer blijven opgeschort!

Opgelet!
Bovenstaande richtlijnen kunnen wijzigen. Bij een ongunstige evolutie van COVID-19 kunnen de versoepelde maatregelen ook opnieuw teruggedraaid worden.

Als WONOzo hopen wij door het versoepelen van deze maatregelen de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan en zo geleidelijk aan terug te kunnen keren naar het “gewone en normale” leven.

Jullie kunnen ons daar bij helpen!
Hoe? Door het strikt volgen van de richtlijnen en…
door het het dragen van een mondmasker!

Op die manier tonen jullie verantwoordelijkheid en dragen jullie mee zorg voor je zelf, je naaste, je begeleider en je omgeving!

SAMEN STERK zal ons deze Corona-crisis doen overwinnen”!

Update 18 mei 2020

Namens de directie,
Luc Vervaet