Begeleid wonen met vrijwilliger

Voor wie?

CLIËNT:

Wij bieden woonondersteuning aan volwassen personen met een beperking (verstandelijke, sensoriële, of fysieke beperking, NAH, ASS… ). Personen die door onze dienst begeleid worden krijgen daarbij voornamelijk ondersteuning van een vrijwilliger of mantelzorger. Meestal is dit iemand uit de familie of het ruimer sociaal netwerk.

MINIMALE VOORWAARDEN:

 • De cliënt is meerderjarig en heeft een beperking
 • De cliënt moet in het bezit zijn van een VAPH-erkenning voor Begeleid Wonen of van een hogere zorgvorm
 • Cliënt en zijn zorgnetwerk staan open voor ondersteuning van onze dienst
 • Er is een zorgnetwerk(vrijwilliger/mantelzorger) aanwezig of er is bereid van de cliënt om zijn/haar netwerk te verkennen

VRIJWILLIGER/MANTELZORGER

We ondersteunen de mantelzorger of vrijwilliger in hun engagement dat ze opnemen voor de cliënt

Wat doen we?

Wij bieden handicapspecifieke ondersteuning op verschillende levensdomeinen:

 • Wonen
 • Werk
 • Vrije tijd
 • Relaties
 • Gezondheid
 • Geld
 • Papieren
 • Opvoeding van kinderen
 • … .

We werken vanuit de aanwezige krachten van cliënt en vrijwilliger en/of mantelzorger. De ondersteuning door vrijwilliger of mantelzorger staat centraal in onze werking. De begeleider komt regelmatig langs, afhankelijk van de ondersteuningsnood.
De cliënt, de vrijwilliger/mantelzorger en de woonondersteuner zijn volwaardige partners bij de ondersteuning van de cliënt. Wij zoeken naar een optimale balans binnen deze samenwerking.

Hoe?

De ondersteuning bestaat uit gesprekken op de dienst (ambulant) of aan huis (mobiel). Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Er is een vaste begeleider. De ondersteuning is er op gericht de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren.

De begeleiding is gratis voor de cliënt en niet beperkt in tijd.

Wij betalen de vrijwilliger of mantelzorger een vrijwilligersvergoeding naargelang zijn of haar engagement in de ondersteuning van de cliënt.

Hoe aanmelden?

Iedereen (cliënt, vrijwilliger of mantelzorger, doorverwijzer…) kan zich aanmelden bij onze dienst. Dit gebeurt telefonisch of via ons contactformulier

Welke regio?

We begeleiden cliënten in de regio Oost-Vlaanderen (focus op Zuid-Oost-Vlaanderen) of Vlaams Brabant (focus op Pajottenland)