Posted on / by Wonozo / in Ongecategoriseerd

Week van Niet-Aangeboren Hersenletsels

De  6de week van NAH gaat dit jaar door van 11-17 oktober 2021.

Het leven van mensen met NAH wordt vaak van de ene op andere dag omgegooid.
Dit kan een grote impact hebben op hun dagelijks functioneren en hun omgeving.
De gevolgen kunnen heel verschillend zijn en variëren van persoon tot persoon, de ernst en aard van het letsel.

Zichtbare gevolgen vallen snel op (bv. moeilijkheden met bewegen en spraak), daarnaast zijn er ook nog de onzichtbare gevolgen, dit zijn vaak de cognitieve, gedrags-en emotionele veranderingen.

Mensen met NAH hebben vaak extra ondersteuning nodig.
WONOzo! probeert mensen met NAH en hun omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen.
We zijn er zowel voor de cliënt als voor hun netwerk.

De hele week zijn er activiteiten voor mensen met NAH, hun netwerk, professionals, kortom voor iedereen die interesse heeft. De activiteiten die doorgaan kan je volgen via verschillende kanalen.
Via de website  https://hersenletselliga.be/activiteiten/save-the-date-week-van-nah/ en de facebookpagina van de hersenletsel Liga.
Neem gerust een kijkje!

Nu de corona pandemie stilletjes aan verdwijnt en we geleidelijk aan ons normale leven terug oppikken, worden er in heel Vlaanderen terug NAH-cafés georganiseerd.
Dit zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen met NAH, hun familie en vrienden.
Deze NAH-cafés en andere activiteiten worden steeds bekend gemaakt op de facebookpagina van de hersenletsel Liga.