Posted on / by sofie / in NAH, WONOzo

Week van NAH

De vijfde WEEK van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 2020 start op 12 oktober en loopt tot 17 oktober 2020.

  • De hele week zijn er activiteiten. Voor mensen met NAH. Voor hun partners. Voor professionals. Voor iedereen die interesse heeft voor NAH.
  • Zij zijn te volgen op www.deweekvannah.be , op de Facebook-pagina van de NAH-LIGA en op www.sig-net.be. Neem zeker eens een kijkje!
  • Na het succes van vorig jaar zijn er opnieuw NAH-cafés in heel Vlaanderen. Dit zijn ontmoetingsplekken voor mensen met NAH, familie en vrienden, geïnteresseerden. Door de opflakkering van het Corona-virus, zullen echter vele initiatieven niet kunnen doorgaan.

De initiatieven die wel zullen doorgaan, zullen in de periode voor de WEEK van NAH, allemaal voorgesteld worden op de Facebook- pagina van de NAH-LIGA (https://www.nahliga.be/vijfde-week-van-nah-2020/).

U doet toch ook mee?

Ook WONOzo! wilt hier zijn steentje bijdragen en probeert mensen met NAH zo goed mogelijk tegemoet te komen door de nodige ondersteuning aan te bieden. We zijn er zowel voor de cliënt als voor zijn/ haar netwerk. Samen met hen staan we al een stap verder naar een goede ondersteuning!

Mensen met NAH hun leven wordt soms van de ene op de andere dag omgegooid. Het hebben van een Niet- aangeboren hersenletsel heeft een grote impact op hun dagelijks functioneren en op hun omgeving. Wat voor een ander een normaliteit is, vraagt voor mensen met NAH een grotere aanpassing. Bvb.: niet meer met de wagen kunnen rijden; afhankelijk zijn van iemand om boodschappen te doen; niet meer in staat zijn om te werken,…

WONOzo! kan voor sommige personen al een verschil maken door er gewoonweg te zijn voor de cliënt en zijn netwerk. Of door het op zich nemen van administratief werk; het opvolgen van afspraken (dokters, mutualiteit,…); het bieden van emotionele ondersteuning,…

Vanuit de dienst is er ook de mogelijkheid om een buddy in te schakelen, die samen met de begeleiding het netwerk en de cliënt mede ondersteunt, waar nodig is.
Cliënt, buddy en begeleider zijn volwaardige partners bij de ondersteuning van de cliënt. WONOzo zoekt naar een optimale balans binnen deze samenwerking.

Omdat WONOzo! staat voor “Samen sterk in ondersteuning”!