Posted on / by sofie / in Vrijwilligers

Week van de vrijwilliger

2020 heeft ons enorm uitgedaagd. WONOzo! ging meer dan ooit vernieuwend, creatief en “buiten de lijntjes” te werk om onze cliënten en hun netwerk te ondersteunen en er -vanop afstand- voor elkaar te zijn. We ontwikkelden nieuwe ideeën en bouwden nieuwe verbindingen om onze cliënten een warm hart toe te dragen.

We deden een oproep voor het vinden van telefoon- en kaartjesbuddy’s. De opkomst aan reacties was mooi om te zien. Hoe vrijwilligers van over heel Vlaanderen zich kandidaat stelden om onze cliënten, een onbekende medemens, vanop afstand een luisterend oor te bieden en hen een hart onder de riem te steken. Ook kregen we vele warme reacties op onze WONOzo-zoekertjes bij ‘Give a Day’ en ‘Steunpunt Vrijwilligerswerk’. Dankzij hen werd de crisis aangewend om er iets positief uit te halen, er simpelweg zijn voor elkaar.

Ook onze huidige buddy’s zetten zoals steeds hun beste beentje voor! Ze zagen elkaar even niet, maar wat stonden ze voor onze cliënten klaar! Dat onze buddy’s altijd paraat staan, zelfs in tijden van crisis, is hartverwarmend.

DAAROM willen wij tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’ (27 februari – 7 maart 2021) onze buddy’s en vrijwilligers extra in de verf zetten!
Jullie zetten jullie talenten elke dag in, steeds met veel plezier en voldoening. Wij willen jullie bedanken, omdat jullie vaak -achter de schermen- jullie steentje bijdragen.

Wij willen laten zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden en doen graag iets kleins terug! Een grote “dankjewel” voor al onze buddy’s en vrijwilligers die afgelopen jaar van de partij waren. “Wij zijn zo trots als een pauw op jullie!”

Laat ons allen- begeleiders, vrijwilligers, buddy’s, cliënten en hun netwerk- verder samenwerken en alles op alles zetten om deze crisisperiode zo goed als mogelijk door te komen en er voor elkaar te zijn.

Meer info op :
https://www.vrijwilligersweek.be/over-de-week/
https://www.giveaday.be/nl-be/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/