Posted on / by sofie / in NAH, WONOzo

Week van de NAH

Week van de NAH heeft als doel extra aandacht te vragen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, kortweg NAH.
Ook WONOzo! wil graag hiertoe zijn steentje bijdragen.

NAH verandert heel veel in het leven van een betrokkene en zijn naaste omgeving. Het heeft vaak vele zichtbare maar ook onzichtbare gevolgen.

Extra vorming, ontmoetingsmomenten en andere events worden georganiseerd tijdens de Week van NAH van 14 oktober tot 20 oktober.

Meer informatie kan teruggevonden worden via deze link :

https://www.kennisplein.be/sites/hersenletsels/Pages/De%20week%20van%20NAH.aspx