MISSIE
WONOzo! is een- door het Vlaamse Agentchap voor Personen met een Handicap (VAPH)- erkende en vergunde zorgaanbieder voor volwassen personen met een beperking. We zijn ook erkend om Rechtstreeks Toegankelijke Hulp te organiseren aan (jong) volwassen personen met (een vermoeden van) een beperking.

WONOzo biedt ambulante en mobiele handicapspecifieke ondersteuning op verschillende levensdomeinen.

We vertrekken vanuit de vraag van cliënt en/of het netwerk.
We bekijken hoe wij op een professionele manier kunnen bijdragen om de kwaliteit van leven te verhogen.

Het inschakelen van buddy’s en vrijwilligers is één van onze sterktes.

vzw WONOzo! is gevestigd in Zuid- Oost-Vlaanderen en biedt handicap specifieke expertise (info- advies- dienstverlening) aan cliënten, netwerk, hulpverleners,…

Deskundigheid, transparantie en innovatie zijn onze troeven.

WONOzo! Samen Sterk in Ondersteuning

VISIE

Handicap specifieke ondersteuning

We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt met (een vermoeden van) een beperking. Die vraag kan zich op alle levensdomeinen situeren. Daarnaast hebben we ook oog voor de noden en vragen van het netwerk. We werken vanuit de aanwezige krachten van de cliënt en zijn/haar netwerk om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te stimuleren.

Door opleiding, vorming en training trachten wij onze handicap specifieke knowhow up-to-date te houden. Autisme(spectrumstoornissen), NAH, verstandelijke beperkingen, gedrags-en emotionele stoornissen, auditieve en visuele beperkingen, fysieke beperkingen… behoren tot onze expertise en kennis.

Volwaardig bestaan

Respect voor de eigenheid van de persoon. Streven naar optimale levenskwaliteit en maximale zeggenschap van de cliënt.

Netwerkontwikkeling

Het werken met en het uitbreiden van de aanwezige krachten van het sociaal en (zorg-) netwerk.

Volwaardig partnerschap

Buddy’s en professionals zijn volwaardige partners in de zorg en bij de ondersteuning van de cliënt. We zoeken samen naar een optimale balans binnen deze samenwerking. We waarderen en erkennen de buddy’s voor hun belangeloze inzet.

Participatie

We zien personen met een beperking als volwaardige individuen die ten volle moeten kunnen ‘meedoen’ aan de samenleving. De cliënt en zijn (zorg)netwerk bepalen in de eerste plaats de inhoud van hun zorg en ondersteuning.

Transparantie

We geven duidelijke, begrijpelijke informatie op maat van de cliënt, zijn zorgnetwerk en binnen ons organisatieniveau. We streven naar open communicatie en samenwerking tussen alle partijen.

Innovatie

We spelen met een open kijk in op maatschappelijke tendensen en evoluties. We organiseren en ontwikkelen een vrijwilligersbeleid.

Deskundigheid

We stimuleren vorming en bijscholing. We delen kennis en ervaring (zowel onder collega’s als outreachend naar eerstelijnsdiensten, scholen, hulpverleners, werkgevers,…).
REGELGEVING

<>RTH- Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. Je stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

RTH- begeleiding is per kalenderjaar beperkt tot 51 ambulante begeleidingen of 36 mobiele begeleidingen.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

 

PVF- Persoonsvolgende Financiering met een Persoonsvolgend Budget

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt de financiering van zorg en ondersteuning meer vraaggestuurd en op maat gemaakt. De middelen worden direct gekoppeld aan de persoon met een handicap en niet meer aan de zorgaanbieder.

Iedereen heeft recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. En die ondersteuning zal er niet voor iedereen hetzelfde uitzien.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt de financiering meer vraaggestuurd gemaakt. De ambitie is om zorggarantie te bieden voor de personen met de grootste ondersteuningsnood.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee een meerderjarige persoon met een handicap zorg en ondersteuning kan inkopen binnen zijn eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet aangevraagd worden.

Voor uitgebreide regelgeving van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Persoonsvolgende Financiering (PVF) verwijzen wij je door naar de website van VAPH.

www.vaph.be

SAMENWERKING

WONOzo! werkt samen met Schoonderhage om het aanbod verder uit te breiden.

Schoonderhage vzw staat garant voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk.

De ondersteuning wordt georganiseerd in de regio’s Herzele, Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Aalst, verspreid over 10 locaties.

Onze complementaire werkingen biedt een ruim aanbod van ondersteuningsmogelijkheden in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

TeSaam Egmont-Dender is een samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

WONOzo!, Schoonderhage, Levensvreugde, De Hoop, De Dorpel en Sint-Vincentius maken deel uit van dit gemeenschappelijk aanmeldingspunt voor meerderjarige personen met een handicap.

Door de krachten te bundelen trachten we ervoor te zorgen dat iedereen in de regio gemakkelijk de weg vindt naar kwaliteitsvolle ondersteuning op maat.

Meld u vandaag nog aan als Cliënt!

Samen sterk in ondersteuning