Posted on / by sofie / in Algemene info, WONOzo

De vaccinatie : hoe heeft cliënt Wouter dit ervaren?

Er heerst nog heel wat verwarring en twijfel omtrent het vaccineren tegen het Covid-19 virus. Vele vragen komen naar boven zoals: “Wil ik me laten vaccineren en welk vaccin zal ik krijgen?”

Om wat meer duidelijkheid te scheppen rond hoe die vaccinatie precies gebeurt, werd er een interview afgenomen bij één van onze eigen cliënten. Wouter is reeds gevaccineerd en roept anderen op om zich ook te laten vaccineren.

Heb je twijfels over het vaccin?

Wouter besloot vrijwel meteen om zich te laten vaccineren van zodra hij hoorde over het vaccin tegen het coronavirus. Er kwam bij hem geen enkele twijfel naar boven. Twijfels zijn echter wel volkomen begrijpelijk. Mensen denken dat het vaccin onvoldoende bescherming zal bieden of worden bang gemaakt door hun omgeving en krijgen te horen dat ze wel gezond genoeg zijn en dus geen vaccin nodig hebben. Spijtig, vindt Wouter. “Het is noodzakelijk dat iedereen zich laat vaccineren, of je nu gezond bent of niet. Mensen hoeven geen schrik te hebben. Ze moeten de juiste informatie krijgen van de juiste mensen.”, vertelt Wouter. De begeleiding van WONOzo! kan je helpen om deze juiste informatie te geven. De begeleiders informeren de cliënten en trachten de twijfels weg te nemen als ze er zijn.

Hoe word je op de hoogte gebracht dat je je mag laten vaccineren?

Wouter vertelt dat hij zijn uitnodiging per post heeft ontvangen. Op zo’n uitnodiging staan twee data waarop je in het vaccinatiecentrum wordt verwacht om je te laten vaccineren. Het is de bedoeling dat je bevestigt of deze beide afspraken lukken voor jou of niet. Je kan dit doen via de computer of via de telefoon. Op de brief staat hierover meer uitleg vermeld. Als dit voor jou niet duidelijk is, kan je uitleg vragen aan je begeleiding van WONOzo!. Een voorbeeld van zo’n brief, kan je ook terugvinden via deze link: https://www.laatjevaccineren.be/je-uitnodiging-voor-coronavaccinatie.

Wat is de reden dat je je laat vaccineren?

Wouter doet vrijwilligerswerk. Hij werkt met en voor mensen. Belangrijk is dan om zowel jezelf als anderen te beschermen. Ook als je niet werkt, is het evident om anderen te beschermen.

Een andere reden waarom Wouter zich laat vaccineren is dat hij heel graag terug op uitstap wil gaan. Hij gaat graag gaan eten of naar de zee. Hij wil ook graag opnieuw op reis en wil terug kunnen deelnemen aan de activiteiten van WONOzo!, zoals de bowling of de daguitstap.
Hij wil graag terug onder de mensen komen en de sociale contacten opnieuw aangaan. Kijken naar de toekomst en streven naar vrijheid, dat is wat Wouter iedereen aanbeveelt.

In juni zou er ook een EU-covid-19-certificaat komen dat laat zien dat je gevaccineerd bent. Ook toont het of je reeds corona hebt gehad in het verleden en of je recent getest bent. Het paspoort zou ervoor zorgen dat we opnieuw gemakkelijker kunnen reizen binnen de Europese Unie.

Hoe verloopt de vaccinatieprocedure?

Je moet enkele zaken mee te nemen naar het vaccinatiecentrum: je uitnodiging met de twee data erop, je identiteitskaart en indien nodig je medicatieschema.

Wouter ging langs in het vaccinatiecentrum van Aalst, Denderdal. Het is heel belangrijk om op tijd te zijn! Aan de ingang van het centrum staat een steward je op te wachten. Indien nodig, mag er een begeleider met je mee naar binnen, maar dit moet je op voorhand doorgeven als je jouw afspraak bevestigt. Als je het vaccinatiecentrum binnenkomt moet je eerst je handen ontsmetten. Aan het eerste loket vraagt een verpleegster je om een medische vragenlijst in te vullen (allergieën, operaties, al dan niet zwanger,…).

Daarna begeef je je naar een tweede loket. De vragenlijst en je paspoort worden gescand. Vervolgens krijg je een nummertje. Met dat nummertje ga je naar de wachtstip. Je wacht tot jouw nummer verschijnt op een groot scherm. Wanneer jouw nummer op het scherm verschijnt, weet je naar welke kamer je moet gaan voor je prikje. “Er staan overal stewards die je kunnen helpen. Een dokter is ook aanwezig voor als er iets misloopt.”, zegt Wouter.

Na je prikje moet je nog een kwartier wachten. Als dit kwartier voorbij is ontvang je een kaartje en daarna mag je naar huis. Dit kaartje hou je bij voor de tweede vaccinatie. “Alles is heel goed verlopen en goed georganiseerd, enkel op het einde moest ik even wachten op het kaartje.”, laat Wouter nog weten.

Als laatste tip geeft Wouter aan dat alle bijwerkingen vermeld staan op deze website: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/bijwerkingen. Als je verder klikt op ‘bijsluiters’, volgt er per vaccin een opsomming van de bijwerkingen.

Indien er nog vragen rijzen, hou je zeker en vast niet in om je begeleider aan te spreken.