Posted on / by sofie / in Algemene info, Ongecategoriseerd, WONOzo

De rol van professionals in het versterken van sociale relaties bij volwassenen met een beperking

Een sterk sociaal netwerk kan vele positieve effecten hebben zoals een verhoogde kwaliteit van het leven. Bij personen met een beperking blijkt dit echter niet vanzelfsprekend. Zij hebben vaker een kleiner netwerk en voelen zich vaker eenzaam.

Uit onderzoek blijkt dat volwassenen met een beperking in ambulante en mobiele psychosociale begeleidingsdiensten ondersteuning krijgen op verschillende levensdomeinen, zoals huishouden en het hebben van betekenisvolle sociale relaties. Deze worden gezien als belangrijke elementen van de kwaliteit van leven van personen met een beperking.

Hier kan WONOzo! jullie bij ondersteunen. Wij werken op verschillende domeinen, zoals onder andere uitbreiden van het netwerk, aangaan van sociale relaties…

Een begeleider ondersteunt sociale relaties door…
… te verbinden met het huidige netwerk

Er kan contact gelegd worden met personen uit het sociale netwerk van de cliënt. Vaak is dit een ouder, broer of zus, vrijwilliger,… Deze verbindingen hebben vaak als doel belangrijke personen in het netwerk te leren kennen, conflicten op te lossen, …

…. te verbinden met nieuwe sociale netwerkenleden

Wanneer er een vraag is naar uitbreiding van het sociale netwerk, kan je samen met je begeleider op zoek gaan het vinden van een nieuwe vrijetijdsactiviteiten, het ontmoeten van nieuwe personen,…

… sociale situaties te ondersteunen

Begeleiders ondersteunen cliënten op verschillende manieren in sociale situaties. Ze gaan vb. op voorhand deze situaties voorbereiden door dit te bespreken en zo stress of misverstanden weg te nemen.

… op maat te werken

Uiteraard gaat de begeleider op maat van de cliënt werken. Begeleiders respecteren de grenzen en de wensen van de cliënten .

… een klankbord te zijn

Een belangrijk deel van de begeleiding is luisteren naar de cliënt. Op die manier leert zij de gedachten en ervaringen over sociale situaties en relaties van de cliënt kennen. Vaak is de begeleiding het enige of het belangrijke klankbord van een cliënt.

Begeleiders kunnen een belangrijke rol opnemen in het ondersteunen van sociale netwerken en inclusie bij volwassenen met een beperking.

Heb je vragen, richt je dan zeker tot je begeleiding! Zij kan verder met jou kijken waar jouw noden en wensen liggen!

Bron: Meys, E. (2021). De rol van professionals in het versterken van sociale relaties bij volwassenen met een beperking, VVO tijdschrift, p.13-18