Collectief overleg
Posted on / by WONOzo! / in Activiteiten

Ons collectief overleg was een succes!

Na een jaartje overslaan hebben we terug ons collectief overleg kunnen organiseren!
Op zaterdag 7 mei was het hele WONOzo!-team vertegenwoordigd in het Koetshuis te Geraardsbergen om een 50-tal cliënten en buddy’s te verwelkomen voor een leuke namiddag samenzijn. Iets wat we veel te lang hebben moeten missen.

Na een welkomstdrankje zijn we gestart met ons jaarlijks collectief overleg. Onze directeur Luc is van start gegaan met wat meer uitleg over de huidige stand van zaken binnen onze dienst en het VAPH, alsook welke veranderingen er op til zijn.
We hebben met veel plezier teruggeblikt op de leuke activiteiten die we ondanks de corona-maatregelen hebben kunnen organiseren afgelopen jaar. Dit waren de online bingo, wandelzoektocht, ASS-wandeling en bowling.

Nadien hebben we onze cliënten en buddy’s aan het werk gezet. Op de tafels lagen verschillende kaartjes met kernwoorden die gelinkt konden worden aan de werking en de ondersteuning van WONOzo!.
De cliënten en buddy’s kregen de opdracht om aan de hand van zelfklevende “hartjes” de kaartjes aan te duiden die voor hen persoonlijk belangrijk waren binnen de begeleiding, de ondersteuning en samenwerking met WONOzo!.

De begeleiders van WONOzo! hebben per tafel meer toelichting en uitleg gegeven bij de  verschillende kaartjes zodat we iedereen konden betrekken en zijn/haar input vernamen.  

Uit deze bevraging kwamen 6 kaartjes naar voor die het meest gekozen werden door onze cliënten en buddy’s. Luisterend oor, vertrouwen, vaste begeleider, buddy, goede babbel en activiteiten scoorden het hoogst!
Deze kernwoorden nemen we zeker mee naar onze dienst en zullen we verder uitwerken en concretiseren binnen de begeleiding van onze cliënten en buddy’s.

Om onze cliënten en buddy’s te bedanken voor hun inbreng en enthousiasme werden zij getrakteerd op lekkere taartjes en gebakjes. Ook Jan trompet is langsgekomen en heeft ons met z’n allen de polonaise laten dansen in het Koetshuis.

Als verrassing kwam de ijskar langs en het ambachtelijk ijsje smaakte lekker! We willen nogmaals de cliënten en buddy’s die aanwezig waren bedanken voor hun leuke ideeën en fijne inbreng.
Tot volgend jaar!