NAH WONOzo

Week van NAH

De vijfde WEEK van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 2020 start op 12 oktober en loopt tot 17 oktober 2020. De hele week zijn er activiteiten. Voor mensen met NAH. Voor…

NAH WONOzo

Week van de NAH

Week van de NAH heeft als doel extra aandacht te vragen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, kortweg NAH. Ook WONOzo! wil graag hiertoe zijn steentje bijdragen. NAH verandert heel…